بروزرسانی :1396/10/29
اسکناس
فروش(ریال)
(ریال)خرید
نام
43,940 43,850 دلار
54,900 54,300 یورو
61,700 61,100 پوند انگلستان
36,750 36,450 دلار کانادا
36,900 36,500 دلار استرالیا
43,850 0 دلار تخصیصی به صرافی ها
12,360 12,230 درهم امارات
5,570 5,460 کرون سوئد
46,600 45,550 فرانک سوییس
39,900 39,350 صد ین ژاپن