ارتباط با ما

شــعــبـه مــــرکــزی

  • آدرس : تهران  خیابان وزرا، خیابان  سیزدهم پلاک ۲۲
  • تلفن:   ۶-۸۸۱۰۲۸۵۱ ۰۲۱   ------   ۸۴۳۶۹۰۰۰  ۰۲۱

 

شـعــبـه میــــدان فردوســی 

  • تـهران میدان فردوســـی ساختمان تجــــارت جهـــانـی طبقه همکف واحد ۴۰
  • تلفکس : ۵-۶۶۳۴۰۸۲۰ ۰۲۱ 

 

 

 

Edebco@gmail.com

          info@edeb.ir